Procesmanagement

Eigenlijk heeft u alle benodigde middelen en mensen wel in huis. Leveranciers en partners doen de rest. En toch blijven verwachtingen uit. Waarom wordt niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet, behaald wat was afgesproken?!

De agenda’s stromen vol, iedereen is druk. Toch zijn er echt genoeg mensen. Tijdelijk extra capaciteit bleek ook niet de oplossing. U wilt het echt met uw eigen mensen en partners doen. Uw mensen blijven in hun rol, behouden hun taken en verantwoordelijkheden. Wij richten ons op hen en hun werkprocessen en/of de samenwerking met uw partners. En op de prioriteiten, zijn die juist gesteld en bekend?

Procesmanagement

U ondervindt wel allerlei verschijnselen, maar wat is nou daarvan de bron. En als u de bron wel weet, de oplossing van het vraagstuk dient zich nog niet aan. U denkt er vaak genoeg over na, maar het blijven cirkelgedachten. Wanneer komt nu de doorbraak? De beste oplossing bedenken wij niet beter dan u zelf. Wij richten ons op het denkproces, grensverleggend. Zo doorbreken we de cirkel en heeft u het alsnog bedacht. Hier geldt: ‘beter zelf goed bedacht dan slecht gejat’

Functierol
Procesmanager

Omvang
In groepen of individueel grensverleggend denken. Vanuit een (nader op te stellen) visie en strategie interne en bedrijf overstijgende werkprocessen begeleiden met ondersteuning aan daarvoor verantwoordelijk management en medewerkers. In een proces naar wederzijds vertrouwen, succes en taakvolwassenheid.

Kosten
Vraag altijd om een offerte op maat.

Doorlooptijd
Enige maanden, afhankelijk van de best passende werkvormen.

Ervaring
Procesbegeleiding van zowel groepen als individuele managers en medewerkers, zowel in afzonderlijke als samenwerkende organisaties.

Behaalde resultaten
(Alsnog) laten renderen van  organisaties van samenwerkingsverbanden en behalen van kritische prestatie indicatoren. Bijvoorbeeld klanttevredenheid van 7,3 naar 8,1 en in het facturatie proces het behalen van de gestelde termijn van 55% naar 95% in 1 jaar tijd.