Ketensamenwerking

Slim samenwerken

Dat werkt

Slim samenwerken

Ketensamenwerking betekent slimmer samenwerken tussen mensen van organisaties. Intern en extern met externe bedrijven, binnen de keten van demand en/of supply chains. Deze samenwerking leidt tot meer dan wat individueel haalbaar is. Door project overstijgend gemeenschappelijke, individuele en ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen voor en van elkaar te behartigen. Er gezamenlijk beter van te worden dan ieder voor zich, voortdurend te leren en oplossingsgericht te verbeteren is een tweede pijler naar succes.

Door ketenprocessen effectief in te richten en de expertise van ketenpartners optimaal in te zetten, valt veel aan kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. In een proces naar hoge mate van vertrouwen. Met niet vrijblijvende prestatieverbeteringen gelijktijdig de op wantrouwen gebaseerde dichtgetimmerde contracten vermijden. In het algemeen resulteert ketensamenwerking met goed ketenmanagement in baanbrekende resultaten die onderscheidend zijn ten opzichte van traditionele inkoop of andere initiatieven.

Ambitie_

Maar wat is ketensamenwerking? Is dat hetzelfde als regisserend opdrachtgeverschap, Co-making, Partnerschap en is dat dan ook ‘circulair’? Waartoe gaat u de samenwerking aan, wat is de gedragen ambitie? Bij een (mis)match van verwachtingen, komen ieders verwachtingen (nog niet) uit.

Welke vorm van strategisch samenwerken sluit het beste op uw situatie aan. Met grote en kleine verschillen onderken ik maar liefst 16 vormen van strategische samenwerkingen. Dat maakt begrijpelijk dat er vrij makkelijk misverstanden ontstaan over verwachtingen, houding en gedrag. En daarmee over de meerwaarde van de samenwerking. Want de mensen maken het verschil. 

Meer waarde

Met ketensamenwerking wordt het mogelijk om meer waarde aan de klant te bieden dan als individuele ketenspeler mogelijk is. Optimale ketensamenwerking stelt de behoefte van de klant centraal, waardoor deze meer ontvangt in termen van beter, sneller, innovatiever en/of duurzamer. Meer is mogelijk met hetzelfde budget of goedkoper, al is het maar door het wegnemen van faalkosten en onnodige tijd. In één keer goed, dat maakt het werk ook leuker en alle betrokkenen trots.

Naast dat de klant meer krijgt verbindt hij zich sterker met de keten.Ketenspelers leveren daardoor meer en de mensen ervaren meer waardering omdat ze meer aangesproken worden op hun expertise. Dat vraagt om evenwaardigheid, want gelijkwaardig voeg je aan elkaar niets extra toe. In houding en gedrag zijn opdrachtgever, opdrachtnemer(s) en achterliggende aannemers in de keten wel elkaars gelijken. Zodat uiteindelijk iedereen wint! 

samen winnen_

Samen winnen levert zo veel meer op dan alleen het kunnen vieren van de overwinning. Je doet dat men een winnend team. En binnen dat team heeft iedereen zijn eigen rol en expertise. Je wilt en kunt niet allemaal hetzelfde doen. Ik ken mijn eigen kracht, kennis en kunde. En ik weet heel goed dat ik anderen in moet schakelen die “iets” veel beter kunnen dan ik dat zelf kan. En gelukkig denken die anderen daar net zo over en op die manier ontstaat een netwerk van experts met eenzelfde gedachtegoed en visie.

Met een gezamenlijke missie en bij elkaar passende bedrijf strategieën. Meer rendement halen uit samenwerken, financieel ROI en maatschappelijk SROI. Met een unieke groep experts hebben we jarenlang gewerkt aan “anders samenwerken”. Wij wilden dit ook methodisch en juridisch handen en voeten geven. En daar zijn we uiteindelijk ook in geslaagd. Nog steeds worden onze modelcontracten “KetenSamenWerking” gedownload en gebruikt.

Modelcontracten “KetenSamenWerking”