wie wat waar?

het werkt

Hoe fijn is het om van je relaties te horen waarom ze zo graag zaken met je doen? Dat is heel fijn. Neem gerust even de tijd om de verschillende referenties te lezen en te bekijken. Geen gelikte plaatjes en praatjes, maar gewoon eerlijke verhalen over de manier waarop we graag zaken doen. Met elkaar, voor elkaar.

 • De visie op een toepasselijke manier overbrengen

  Ketensamenwerking bestaat voor mij uit het kennen van elkaars behoeften in een samenwerking en vervolgens het zoeken naar gezamenlijke oplossingen.

  Afspraken die op deze wijze gecreëerd worden hebben eigenlijk nauwelijks nog een formeel contract nodig, omdat je van harte bereid bent om gezamenlijke meerwaarde te creëren.

  Daarom is het van belang om je leveranciers deelgenoot te maken op de impact van hun handelen op jouw prestaties. En bewust te zijn van de impact van het eigen handelen als opdrachtgever aan de keten op hen.  

  Erik heeft deze visie op een toepasselijke manier overbrengen op onze inkopers en daarmee een fundament gelegd voor relatiegericht inkopen binnen Quooker!

  Michiel van Veen

  Chief Supply Chain Officer, Quooker International, Ridderkerk

  Branche:
 • Samenwerken, brainstormen of gewoon spreken is ronduit een genoegen

  Erik denkt en werkt vanuit een positieve respons. Door zijn enthousiasme en nuchterheid, en de ruimte die hij neemt om dromen om te vormen tot iets concreets, zijn gesprekken met hem steeds prikkelend, verrassend en inspirerend.

  Hij is een stimulerende en prikkelende gesprekspartner. Hij daagt uit, vraagt door en weet te inspireren. Met hem samenwerken, brainstormen of gewoon spreken is door dat alles ronduit een genoegen!

  Marc Struycken

  Docent, coach en ontwikkelaar – Den Haag

  Branche(s):
 • Op zoek naar de vraag achter jouw vraag

  Erik gaat op zoek naar de vraag achter jouw vraag. Hij bedenkt namelijk niet een oplossing, hij zorgt dat jij uiteindelijk zelf met een oplossing komt. Een oplossing die daardoor bij je past omdat deze vanuit je eigen ik komt.

  Erik is een man die werkt en handelt vanuit passie, intrinsieke motivatie en blijvende nieuwsgierigheid. Hij is open, transparant, betrouwbaar en in staat jouw vertrouwen te geven. Voor Erik zijn mensen gelijkwaardig en jij kent de essentie en kern van samenwerken. Erik kijkt op een nuchtere manier naar zaken en hij weet op natuurlijke wijze actoren, werkzaam op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met elkaar te verbinden.

  Dirk Beemsterboer

  Projectmanager Vastgoed Ontwikkeling bij woningstichting Rochdale Amsterdam

  Branche(s):
 • We weten nu donders goed wat eerst gedaan moet worden

  Erik maakt mensen er bewust van wat er werkelijk toe doet en wat niet. We weten nu donders goed wat eerst gedaan moet worden. Dat werkt door op alle medewerkers. Zij zijn ontspannen aan het werk en het is boven onze verwachting wat er allemaal meer afkomt in dezelfde tijd.

  Ko van der Kolk

  Ondernemer – eigenaar Classic & Ko – Vorden

  Branche(s):
 • Zorg dragen voor een optimale onderlinge samenwerking

  Erik is een procesexpert. Middels kennis en ervaring, in combinatie met gedrevenheid en analytisch vermogen, stelt hij het gezamenlijke belang voorop. Erik creëert daarmee continu duidelijkheid en comfort voor alle teamleden en draagt hij zorg voor een optimale onderlinge samenwerking.

  Sander Oudman

  Manager Planontwikkeling bij Biltz – Amsterdam

  Branche(s):
 • Dingen die geen waarde toevoegen worden uit de samenwerking gehaald

  Omdat Erik geen onderdeel uit maakt van de organisatie kan hij heel goed duiden wat nodig is. Dingen die geen waarde toevoegen worden uit de samenwerking gehaald.

  Ludwig Smits

  Proceseigenaar Innovatie & Relatie bij De Variabele – Elst

  Branche(s):
 • Hij is een intellectuele pragmaticus

  Erik kan op strategisch niveau heel goed de doorvertaling maken, hij is een intellectuele pragmaticus.

  Alex Bonnema

  Algemeen directeur bij NV Caparis – Drachten

  Branche(s):
 • Op zijn eigen wijze doorvragen en mensen prikkelen

  Erik heeft ons “als buitenstaander” geholpen de processen binnen onze onderhoudsafdeling te stroomlijnen door deze voor alle lagen begrijpelijk en visueel in beeld te brengen. Het mooie hierbij was dat vervolgens ook iedereen de noodzaak voelt om vanuit zijn of haar discipline hier input en verbeteringenvoorstellen voor in te dienen. Op zijn eigen wijze doorvragen en mensen te prikkelen om belangrijke verbeterpunten naar boven te halen, waarbij de menselijke maat, transparantie, samenwerking en respect voor alle betrokken partners als een rode draad door alles heen loopt.

  Ruurd Kramer

  Directeur Slokker Bouwgroep BV vestiging Almere

  Branche(s):
 • Contracteren bij Keten­samenwerking in de Bouw

  Ik ken Erik vooral van de door hem geïnitieerde werkgroep “contracteren bij Keten­samenwerking in de Bouw”. Erik heeft de groep van professionals uit verschillende partijen bij elkaar gebracht en heeft met een mooie combinatie van bevlogenheid, down-to-earth pragmatisme en inhoudelijke kennis het proces uitstekend begeleid. Het is vooral aan zijn volhardendheid en uitstekende contactuele eigenschappen te danken dat de groep ondanks de vrijwillige basis waarop de werkgroep gestoeld is, enorme stappen heeft gemaakt. Ik beveel Erik daarom van harte aan.

 • Co-making uitstekend beheersen en het einddoel sterk voor ogen houden

  Woningcorporatie Parteon werkt sinds 2019 samen met PlusValu en heeft ons volledig begeleid met Co-making Dagelijks Onderhoud. Co-making Dak+ hebben we in 2020 voor een deel zelf opgepakt en gebruikt gemaakt van de specifieke begeleiding van Erik. In 2021 is Parteon gestart met Co-making ISO+ en opnieuw doet Erik ongeveer een kwart van de begeleiding van Parteon en haar partners.

  Tijdens de selectie- en contractfase heb je een onafhankelijke persoon nodig om dit proces te begeleiden. Deze onafhankelijkheid en begeleiding kan je zeker aan Erik overlaten. Hij beheerst het Co-making gevoel uitstekend, is een goede gespreksleider en houdt het einddoel sterk voor ogen. Ik heb samen met Erik deze drie strategische samenwerkingen gedaan en kan hem zeker aanbevelen.

  Danielle Brinkman

  Coördinator Co-making Senior inkoper – Wormerveer

  Branche(s):