Transitie management

De enige constante die u kent is eigenlijk de verandering. Uw markt, producten en diensten ontwikkelen zich steeds sneller. De doorgevoerde verbeteringen hebben hun grenzen nu wel bereikt. Nog beter vraagt teveel inspanningen en kosten, het is tijd voor ‘anders’! Omdat u weet dat als u het niet doet er problemen ontstaan, de eerste signalen dienen zich aan. Blijft u de crisis voor of komt u snel uit het dal? De verandering is ook dé kans, klim samen naar de top.

U weet wel wat u te doen staat. Bijvoorbeeld niet meer ‘alles zelf doen’. U wilt samen meer bereiken dan ieder voor zich. Waarbij u zich op de eigen core business kan richten. Een wilt een partnerschap aangaan, maar heeft uw eigen management daar de tijd voor? Herverdelen van rollen en verantwoordelijkheden, project overstijgend samenwerken. Zij doen het er immers niet zomaar eventjes bij.

Transitie management

De transitie is geen doel op zich. Wij richten ons graag op het borgen van wat al goed is en het ontplooien van het verbeterpotentieel. Veranderen heeft pas meerwaarde als meer dan dat echt nodig is. Want veranderen is ook investeren. En als dat nodig is, dan dient dat vooraf te gaan aan meer dan alleen uw financieel rendement.

Verbeteren en transformeren vraagt om capaciteiten. Capaciteit in uren als in competenties. Het spreekwoord zegt: vreemde ogen dwingen best. Wij zijn dan graag de vreemde ogen en maken samen met uw mensen de verandering door. Zonder dwang, omdat wij inspelen op urgentie en belangen, gezamenlijk en ieder voor zich. In alle fasen van het proces, waarvan we weten dat het ook even kan stormen. Zeker dan zijn wij er bij. We winden er geen doekjes om. Met wederzijds vertrouwen en respect zeggen we wat we voelen, zien, horen en wat we wel en niet doen. Vanuit het hart oprecht en eerlijk, van ons en uw mensen, werken we naar een hoger niveau van presteren, trots en werkplezier. Je thuis voelen in een omgeving die vooraf niet zo duidelijk was als nu. Met uw organisatie, uw mensen, klaar voor de toekomst.

Functierol
Project-, programma-, of portfoliomanager.

Omvang
Een sterke analyse, een gedegen implementatieplan, verbinden van methodieken en expertises. Beter een gids met rugzak en kompas dan een voorschrijvende beschrijving van een ander. Een gids die te volgen is voor en door uw mensen, stap voor stap op weg naar uw stip op de horizon.

Kosten
Vraag altijd om een offerte op maat.

Doorlooptijd
Enkele maanden; vanaf 1 dag in de week.

Ervaring
Transities als fusie, bedrijfssluiting, out- en insourcen, herpositioneren en reorganisatie in de sectoren gezondheidszorg, openbaar vervoer, zakelijke logistieke dienstverlening en maatschappelijk sociaal domein.

Behaalde resultaten
‘Bewust, beperkt, beter’: de organisatieoptimalisatie met focus op de primaire dienstverlening, behoud en versterken van kwaliteit. Reductie van personeel van 39 naar 26 fte in 6 jaar bij vergelijkbare omzet en 20% reductie van managerial bedrijfskosten in 4 jaar.