Co-making is niet vanzelfsprekend

Voor het onderhoud en verduurzamen van woningen werkt woningcorporatie Woonin nauw samen met zes vaste partners. Daarvoor hebben zij een samenwerkingsovereenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor Planmatig Onderhoud gesloten. Na een grondige zelfanalyse vroegen de co-makers ondersteuning van strategisch adviseur Erik van den Boogaard van Peilon.

Co-making

Hoe de zeven partners samenwerken en de reis effectief resultaatgericht werken beleven en ervaren kan je lezen in een artikel dat recent is gepubliceerd in het blad “Insights Woonin”.