Regisserend opdrachtgeverschap voor woningcorporaties: herijken of opfrissen?

De vraag doet denken aan de tijd voorafgaande aan Regisserend Opdrachtgeverschap (RO).

Ketensamenwerking

Toen spraken we over ‘Ketensamenwerking’, in de sociale woonsector. Dat werd in zekere mate een beladen begrip, doordat verwachtingen niet altijd uitkwamen. In die situaties lag het volgens mij niet aan de methodiek, want die had (en heeft) zich allang in vele sectoren bewezen. Zo valt ook RO te bezien, er worden successen mee behaalt, en soms nog niet. Regisserend Opdrachtgeverschap kan en zal volwassen worden. Vallen en opstaan gaat vooraf aan die volwassenheid. Het komt met de jaren, vanuit leren en ervaren. En daartoe leent RO vele mogelijkheden.

Het RO-model

Ik ervaar dat verbeteringen vooral bij het toepassen zijn te behalen, wat overigens niet uitsluit dat er een verbetering in het RO-model zou kunnen. Het model biedt alle ruimte om de rol van Regisserend Opdrachtgeverschap op te pakken en de mogelijkheid om de uitvoering aan experts en vakspecialisten van de opdrachtnemers over te laten. En ja, die keuren hun eigen vlees, zoals professionals dat behoren te doen. Het RO wil in control zijn, maar geen controleur van een professional. Maar krijgen die opdrachtnemers daartoe de ruimte? Geven Regisserend Opdrachtgeverschap en opdrachtnemers invulling aan hun rollen? Kunnen zij die verantwoordelijkheid aan? Dat vraagt vaak een cultuuromslag, veranderingen in houding en gedrag waar Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, ook over schrijft.

Overeenkomsten

Ketensamenwerking en Regisserend Opdrachtgeverschap hebben grote overeenkomsten, zeker ook de hoge ambitie van samenwerken. Overigens ook voor de opdrachtnemers. En dat wordt nog te vaak onderschat. Dan komen verwachtingen niet uit. Maar is dat dan de schuld van het RO? 

Juist een samenwerkingsvorm die ‘adaptief’ is voor nieuwe ontwikkelingen blijft overeind staan. Als een toneelspeler komt of gaat, herschrijf je toch ook niet het script? 

Werken aan de houding

Regisserend Opdrachtgeverschap is een organisatiekeuze, goed als het bij je past. Als je organisatie of keten er niet klaar voor is, is het beter (voorlopig) een andere samenwerkingsvorm te kiezen dan het RO te herijken. Een andere samenwerkingsvorm, mogelijk als opmaat naar RO. Door eerst te werken aan de houding, het gedrag die Regisserend Opdrachtgeverschap vraagt.  

Kies je wel voor RO? Dan lokt de samenwerking een overeenkomst uit die ‘functioneel’ ondersteunt: alle belangen behartigt, streeft naar oplossingen, open normen hanteert en groeiprocessen ondersteunt.  

Visie op samenwerken

Een overeenkomst die begint met een eenduidige visie op samenwerken, in dit geval RO; adaptief is voor alles wat we nu nog niet kunnen weten, en dynamisch op gewijzigde omstandigheden. 

Kortom, Regisserend Opdrachtgeverschap is nog fris en jong. Als we iets willen herijken in het succes van RO dan is dat eerder de omgeving, de cultuur en de specifieke omstandigheden waar RO wordt toegepast.