Waarderend contracteren

Waarderend contracteren stimuleert samenwerken in de Supply Chain

Het model is gebaseerd op de principes van ketensamenwerking. Werkend element is het opnemen van een gedeelde visie over die samenwerking in de overeenkomst en hoe daarmee de doelen optimaal te bereiken.

Tijdens de online sessie blijkt wel dat dit niet alleen geldt in de vastgoed-, bouw- en onderhoudsector. Deelnemers van het SCELP-netwerk, uit een diversiteit van sectoren, waarin supply chains mede het succes bepalen, brengen sterk vergelijkbare aandachtspunten, vragen en probleemstellingen in.

Contractmodel

Volgens Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit en één van de initiatiefnemers van SCELP, zijn die goed oplosbaar, vanuit fundamenteel andere principes dan in de traditionele samenwerkingsvormen. Daarin is het juridisch houdbaar contractmodel een concrete praktische tool, voor elke sector met ketensamenwerking breed toepasbaar. Iedereen kan daarmee aan de slag.

Business units, sectoren, afdelingen en teams werken ook samen, en nog niet altijd optimaal. Ook binnen de eigen onderneming, zonder ‘intern contract’ zijn de principes en functies van deze overeenkomst dan ook zeer waardevol: 

  • alle belangen behartigen
  • oplossingen in plaats van boetes 
  • proces naar vertrouwen, voorkomen van elkaar de rug toekeren 
  • open normen, continue verbeteren zonder plafond voor prestaties.